“ดีป้า” ร่วมกับ สมาคมไทยไอโอที มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิจากใบหน้า แก่ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563, โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พร้อมกับ นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า พร้อมคณะเป็นผู้แทนสำนักงานฯ มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิจากใบหน้า (Facial Recognition Thermometer) รุ่น XP 2020 แก่โรงพยาบาลนครพิงค์  โดยมี นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิจากใบหน้าที่นำมาใช้ จะเป็นระบบคัดกรองผู้ป่วยหรือประชาชน ที่เข้ามารักษาพยาบาลหรือเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย และประชาชนที่เข้าใช้บริการ ซึ่งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิฯ ผ่านกระบวนการทดสอบที่น่าเชื่อถือ จากสมาคมไทยไอโอที โดยเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิรุ่นใหม่ ในรูปแบบแท็บเล็ต มีระบบจดจำและวิเคราะห์อุณหภูมิบนใบหน้า เพื่อประมวลผลอุณหภูมิโดยรวมของร่างกาย ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในการคัดกรองผู้ป่วย และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการสัมผัส

ทั้งนี้ การมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิฯ ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้บริหารดิจิทัล หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business: CDA) และผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของ ดีป้า ที่พร้อมใจสมทบทุนเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุน แสดงให้เห็นถึงความยินดีช่วยเหลือสังคมในยามที่ประเทศไทยต้องร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!