ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ มอบเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฎิบัติหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ แม่สะเรียง และแม่ฮ่องสอน ต้อนรับนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในโอกาสมาส่งมอบเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟาเรดไมโครไลฟ์ ให้ทุกสถานศึกษา นำไปใช้ในการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา

 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส โคโรน่า 2019 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แก่ทุกสถานศึกษาด้วย ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!