รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองฯ กิจกรรมจิตอาสาจราจร ณ ลานท่าแพ

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ลานประตูท่าแพ เชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม จิตอาสาร่วมใจป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยพิบัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ลานประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.๕ เป็นประธานในพิธี พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบประจำ สภ. ฯ ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการฯ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์หมวกนิรภัยจากองค์กรต่างๆ และจากชมรมบริษัทประกันวินาศภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดย มี นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ และ นายประสพโชค แก่นเรณู ประธานชมรมวินาศภัย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งมอบให้กับผู้แทนนักเรียน นักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ จากนั้นได้ร่วมปล่อยแถวรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

กิจกรรมครั้งนี้ มีการคัดกรองป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19 จากโรงพยาบาลลานนา นำโดย นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ได้ร่วมออกหน่วยคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ใส่หน้ากากอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของสปสช. ตรวจแล็บหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคนไทยทุกคน ที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพ/ข่าว : จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!