อบจ.แพร่ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายศูนย์บริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 2 อ.เมืองแพร่

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ อบจ.แพร่* โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ *มอบให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกฯ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำเพื่อการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ) ให้กับ อบต. และ ทต. เพื่อให้ อปท.มีส่วนร่วม มีความเข้าใจในการสำรวจพื้นที่ จัดทำโครงการ และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบหมายภาระกิจ และเป็นผู้บรรยายพิเศษ และนายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผอ.โครงการชลประทานแพร่ เป็นวิทยากร ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 เขตอำเภอเมืองแพร่ (มีทั้งหมด 4 รุ่น) ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา ชั้น 3 อบจ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!