(มีคลิป) ทำดีในวันคล้ายวันสวรรคต พระนารายณ์มหาราช

นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำเหล่าจิตอาสาชาวแม่สะเรียง ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม2563 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงปรีชาสามารถอย่างยิ่ง ทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยา และติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้เช่น กล้องดูดาวและยุทโธปกรณ์ ในโอกาสนี้ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดถนนเวียงใหม่ และถนนแหล่งพานิชย์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!