นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดโครงการปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้เข้าฟังรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็ว เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอปาย  สาธารณสุขตำบลแม่นาเติง ตัวแทนหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1.7 อำเภอปาย ตัวแทน ร.7 พัน5 ตำรวจ สภ.ปาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย สำนักงานเกษตรอำเภอปาย อส.อำเภอปายที่4 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง กำนันตำบลแม่นาเติง ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลแม่นาเติง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะครู นักเรียน และประชาชนบ้านปางแปก เข้าร่วมโครงการครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ณ ลานสนามโรงเรียนบ้านปางแปก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!