(มีคลิป) ชาวพะเยาเฮ ! เตรียมเปิดถนนพระอุบาลี สายใหม่ 4 เลน รับ 4.0 ครบรอบ 43 ปี จ.พะเยา

วันที่ 17 ก.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.พะเยา ได้มีความเจริญเติบโต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยวและอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาง จ.พะเยาจึงมีแผนรองรับไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยทางหลวงชนบท พะเยาได้ดำเนินการสร้างถนนและทางต่างระดับ 4 ช่องจราจร แยกเกษตรสุข สายพะเยา-วังเหนือ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ส่วนที่ 1 ช่วง กม.831  ไปถึงถนนสายพะเยา- เชียงคำ บ้านสันจกปก ต. ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ ระยะทาง 9 กิโลเมตร ขึ้นและได้ก่อสร้างเสร็จแล้วโดยแนวเส้นทางจะอยู่ ในพื้นที่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ตามแผนพัฒนาทางหลวงชนบท โดยกำหนดตามทิศทางของระบบคมนาคมขนส่งแห่งชาติ ตามแนวโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0

หลังจากนี้มีการสร้างสะพานเสร็จ ทาง นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายก ทต.แม่กา รับมอบสะพานและมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายพิสิษฐ์ ตระการศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด ที่เป็นผู้ก่อสร้างเส้นทางถนนแนวใหม่ตามมาตรฐาน 4 ช่องจราจร แยกเกษตรสุข สายพะเยา-วังเหนือ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  ส่วนที่ 1 ช่วง กม.831  ไปถึงถนนสายพะเยา- เชียงคำ บ้านสันจกปก ต. ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ ระยะทาง 9 กิโลเมตร และสะพานต่างระดับ 500เมตร ได้ก่อสร้างเสร็จเส้นทางจะอยู่ ในพื้นที่ ต.แม่กา ตามแผนพัฒนาทางหลวงชนบท โดยกำหนดตามทิศทางของระบบคมนาคมขนส่งแห่งชาติ ตามแนวโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0

ลักษณะการก่อสร้างถนน เป็นการก่อสร้างเส้นทางถนนแนวใหม่ตามมาตรฐาน 4 ช่องจราจร โดยการก่อสร้างสะพานแบบบล็อก Segmene เทคโนโลยี่ชั้นสูง เป็น ทางต่างระดับและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 473 ล้าน 8 แสนบาท โดยมีระยะทางประมาณ 9  กิโลเมตร โดยมีสะพานต่างระดับยาว 500 เมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัย และมีความรวดเร็วในการเดินทาง สามารถย่นระยะทางจากตัวเมือง จ.พะเยา เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และการขนส่งที่เพิ่มขึ้น

นายพิสิษฐ์ ตระการศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด กล่าวว่า การทำสะพาน ต่างระดับเป็นสะพาน ตัวแรกของพะเยา เป็นแบบบล็อก Segmene ด้วยการใช้ เทคโนโลยีสูง แห่งแรกของพะเยา ด้วยการใช้งบประมาณทั้งหมด 473 ล้าน 8 แสน ระยะทาง 9 กิโลเมตร และสะพานต่างระดับ segment ยาว 500 เมตร เป็นถนนคู่ขนาน 4 ช่องจราจร และจะทำการเปิดใช้ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้

นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายก ทต.แม่กา กล่าวว่า จากแผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน ที่จะพูดถึงโลจิสติกส์ แล้วตัวเชื่อมระหว่างเมืองตอนนี้ เชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองหลัก พะเยาถือว่าเป็นเมืองรอง เพราะฉะนั้นจากเชียงใหม่มาถึงพะเยา มีการปรับปรุงถนนสายแม่ขะจาน-วังเหนือ- เป็น 4 ช่องจราจรหมดแล้ว แต่ถนนจาก วังเเหนือ-พะเยา ยังเป็น 2 ช่องจราจรอยู่ เพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นการเตรียมที่จะทำ 4 ช่องจราจร ในอนาคตเชื่อมระหว่างวังเหนือ-พะเยา และพะเยาเข้าดอกคำใต้ เชียงคำ, ภูซาง และเข้าด่านบ้านฮวก-ลาว-จีน ต่อไป

สำหรับสะพานต่างระดับ เป็นสะพานแห่งแรกของ จ.พะเยา โดยจะใช้ชื่อว่า สะพานพระอุบาลี ซึ่งเป็นชื่อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง วงศ์เรือง ฉายาธมฺมปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6  ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับ จ.พะเยา (อุปสมบท 10 มิถุนายน 2481 มรณภาพ 29 มิถุนายน 2562) และจะเปิดใช้ปลายเดือนสิงหาคมนี้ หรือตรงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันครบรอบการก่อตั้ง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 ครบ 43 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!