เกษตรกรปาย วอนช่วยซื้อกระเทียมตกค้างกว่า 2 ล้านกิโลกรัม

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ชาวอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอปาย เพื่อผ่านไปยังรัฐบาล ให้ลงมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาไม่สามารถจำหน่ายกระเทียม เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีกระเทียมตกค้างกว่า 2 ล้านกิโลกรัม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายสิงหล สุขก๋า ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ได้นำตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ชาวอำเภอปาย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เพื่อขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ฯ ที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถจำหน่ายกระเทียมออกสู่ท้องตลาด จนทำให้มีกระเทียมตกค้างรอจำหน่ายถึง 2,670,000 กิโลกรัม หรือ 2,670 ตัน โดยทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม เสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือรับซื้อกระเทียมในราคา กก.ละ 35-40 บาท ซึ่งปัจจุบันกระเทียมได้แห้งเต็มที่ไม่มีความชื้นและเนื้อของกระเทียมแน่นมีคุณภาพดีสูงสุด

ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมระบุว่า ปัญหาการไม่ได้จำหน่ายกระเทียมสาเหตุหลักมาจากช่วงโรคโควิด-19 ระบาดใหม่ ๆ ทางรัฐบาลได้มีการล๊อคดาวน์พื้นที่และประกาศเคอร์ฟิว ทำให้พ่อค้าผู้รับซื้อกระเทียมจากต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางมารับซื้อกระเทียมในพื้นที่อำเภอปายได้ ส่งผลทำให้มีกระเทียมตกค้างจำนวนมาก และเกษตรกรต้องเดือดร้อนไม่มีเงินใช้สอย ต้องเป็นหนี้ ธกส. และหนี้ค่าปุ๋ย ค่ายา กับร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ หากทางรัฐบาลไม่รีบช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกรคงต้องลำบากและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!