พบโรคอุบัติใหม่ “ไข้หวัดหมู G4” ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่ควรเฝ้าระวัง

ไข้หวัดหมู G4 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ เนื่องมาจากการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พบไข้หวัดหมู (G4 EAS HINT) เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่มีลักษณะเฉพาะที่ควบรวมเชื้อในหมูที่พบในทวีปยุโรป 3 สายกำเนิดเข้าด้วยกัน ได้แก่
1. เชื้อในหมูที่พบในทวีปยุโรป โดยมีส่วนของนกในทวีปเอเชีย
2. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) 6
และ 3. หมูในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มียีนไข้หวัดใหญ่จากนก มนุษย์ และหมู (Triple Reassortant)

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่พบการแพร่เชื้อโรคไข้หวัดหมู G4 จากสัตว์สู่มนุษย์มากนัก แต่เชื้อมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์และแพร่ระบาดในมนุษย์ได้

ความเสี่ยงที่น่ากังวลเรื่องการแพร่จากมนุษย์สู่มนุษย์ ผู้ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการในช่วงเริ่มต้น แต่สามารถพัฒนาโรคไปสู่แสดงระยะแสดงอาการเล็กน้อย ไปจนถึงการกลายพันธุ์ที่นำไปสู่การติดเชื้อที่แสดงอาการรุนแรง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดต่อระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ในที่สุด

อาการสำคัญ : มีไข้และปวดหัว คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไป และไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรง

แนวทางป้องกัน : ประชาชนควรปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด จะสามารถป้องกันได้เกือบ 100%

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุหา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!