ร.ร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ รับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายของ สพฐ.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย นางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และน.ส.พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และผู้อำนวยการ โรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง ในโอกาสนี้ นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ พร้อมคณะฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!