ทต.แม่ลาน้อย ร่วมฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 น.ส.พิมพรรณ มานะจิต นายก ทต.แม่ลาน้อย มอบหมายให้ นางเยาวลักษณ์ ไพรขจรเดช รองนายก ทต. และนางศิริพร มานะจิต เลขานุการนายก ทต. เข้าร่วมการฝึกอบรมประชาชน โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล ณ หอประชุม ทต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!