ยินดีกับ นายจิรายุตม์ มโนวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สอบผ่านภาควิชาการ (ข้อเขียน) เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุตม์ มโนวงค์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่สอบผ่านภาควิชาการ(ข้อเขียน)เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!