ชายแดนภาคเหนือจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดพื้นที่ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

จัดกีฬาต้านภัยยาเสพติด 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดพื้นที่ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน เมื่อ 23 ก.ค.63 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3ผู้บัญชาการศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มอบหมายให้ พ.อ.สันติ สุขป้อม เสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กีฬาต้านยาเสพติด ณ รร.บ้านปางแปก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยงได้รับความรู้ รับทราบถึงปัญหาโทษพิษภัยยาเสพติดและสร้างเครือข่ายนักเรียนป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาส่งผลให้สุขภาพดี เพื่อให้กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  โดยมีกิจกรรม ดังนี้  การมอบอุปกรณ์กีฬา, เจลล้างมือ และมอบของรางวัล ละลายพฤติกรรม การบรรยายให้ความรู้เรื่งโทษ และพิษภัยของยาเสพติด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!