กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะนาวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ธีรพล อินทรลิบ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอนได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิด กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะนาวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมี นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า, พ.ต.อ.พงษ์ธรรศ เจริญปรีชญาพงษ์ ผกก.สภ.ปางมะผ้า, พ.ต.ท.จีรณัทย์ วัฒนาวสุพันธุ์ รอง ผกก.ป. สภ.ปางมะผ้า, นายนิยม ชุ่มธิ ประธาน กต.ตร.สภ.ปางมะผ้า ได้นำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และข้าราชการตำรวจในปกครอง สภ.ปางมะผ้า เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะนาวเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 และเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ โครงการตำรวจพันธุ์ดี อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษญาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามนโยบายตำรวจภูธรภาค 5 โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักไว้กิน

พร้อมทั้งเป็นการระลึกถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งอำเภอปางมะผ้า ซึ่งเป็นอารยธรรมเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยให้พื้นที่อำเภอปางมะผ้า ซึ่งตามความหมายของ “ปาง” แปลว่าที่พักแรม “มะผ้า” หรือ “หมากผ้า” แปลว่ามะนาว “ปางมะผ้า” จึงหมายถึง บริเวณที่พักแรมที่มีมะนาวเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันไม่พบเห็นมะนาวในพื้นที่แล้ว จึงเห็นควรปลูกต้นมะผ้า หรือมะนาว บริเวณหน้าสถานี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอปางมะผ้าให้เด่นชัดขึ้น ณ สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!