ขอเชิญผู้เกษียณ มช. และบุคลากร มช. ร่วมโครงการอบรม “ชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง” รุ่นที่ 1

ชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง” รุ่นที่ 1 ให้กับสมาชิกของชมรม และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้หลักการการทำสมาธิเบื้องตัน และวิธีการฝึกสมาธิแบบง่ายๆ และ สามารถนำธรรมะและการปฏิบัติสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและประกาศนียบัตรด้วย
ลงทะเบียนทางระบบ online ได้ที่ https://forms.gle/TRKJV2taJUMv63717 หรือ QR code โทรศัพท์สอบถามได้ที่ รศ.ประทีป จันทร์คง โทร. 081-488-1312 หรือนายนิพัทธ์ เงินศรี กองบริหารงานบุคคล โทร. 088-267-9295

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!