สพม.35 จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปประชุมปันเจิง สพม 35 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่จะเวียนมาบรรจบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น