เพิ่มตำรับยาที่มีกัญชา บริการผู้ป่วย รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนที่สนใจเข้ารับรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั้ง 291 แห่งทั่วประเทศ กว่า 60,000 ครั้ง และเพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึง และให้การรักษาด้วยยากัญชาแผนไทยที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มาตรฐาน ถูกกฎหมาย จึงได้ให้โรงพยา
บาลเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ โดยคัดเลือกตำรับที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

ขณะนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมีแหล่งปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์แผนไทย 6 แห่ง เช่น วิสาหกิจชุมชนฯ เพชรสานนา จ.ลำปาง, วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน และยังมีแหล่งผลิตตำรับยากัญชา 6 แห่ง เช่น รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกและใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์แผนไทย นำผลผลิตที่ได้ปรุงเป็นยาน้ำมันสนั่นไตรภพ และผลิตเป็นยากัญชา ในระบบโรงงาน WHO-GMP สำหรับสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ จึงได้ให้ รพ.สต.ที่มีความพร้อม 152 แห่ง ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ขยายการปลูกพืชกัญชาสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งได้ตั้งเป้าจำนวนผู้รับบริการประมาณ 15,200 คน ขณะนี้นำร่องไปแล้ว 4 แห่ง คือ รพ.สต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา, รพ.สต.เชียงพิณ จ.อุดรธานี, รพ.สต. บ้านนายอเหนือ จ.สกลนคร และ รพ.สต.บ้านนาปะขอ จ.พัทลุง

กลุ่มรพ.สต.ในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่, ลำพูน ได้เสนอให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ควรเร่งรัดขยายพื้นที่บริการ ให้ครอบคลุมตาม รพ.สต. ที่มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางการแพทย์ สาธารณสุขทางเลือก สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่หวังพึ่งพิง ตำรับยาที่มีส่วนผสมกัญชาอย่างถูกกฎหมายต่อไปด้วย

สำหรับโครงการความร่วมมือแหล่งปลูกกัญชาเพื่อการสาธารณสุข ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 4 สายพันธุ์ มาปลูก ประกอบด้วย พันธุ์เพชรบุรี ตะนาวศรี หางกระรอกด้ายแดง หางกระรอกอีสาน

โดยยาไทย 16 ตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมในการปรุงยา เช่น ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ช่วยลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับในระยะเริ่มต้น ยาทำลายพระสุเมรุ บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง ชา ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ยาทัพยาธิคุณ ลดอาการมือชาเท้าชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ยาแก้โรคจิต ลดความกังวลในจิตใจ และความเครียดในระบบประสาท ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของทีมข่าว พบว่า มีการเปิดบริการรักษาอาการป่วยเรื้อรัง หลายโรคด้วยตำรับยาสมุนไพร สูตรต่าง ๆ และกล่าวอ้างว่า ศึกษาจากครู ผู้รู้ พร้อมคิดค่าบริการรักษาเป็นคอร์ส ๆ ตามอาการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าการควบคุม ระวังป้องกัน ปัญหาที่จะตกเป็นเหยื่อกลุ่มที่อาจไม่มีความรู้ด้านการรักษาจริง ๆ ควรตรวจสอบจากสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่
และที่ผ่าน ๆ มา เมื่อมีกรณีร้องเรียนก็จะมีชุดเจ้าหน้าที่เข้าไป ตรวจสอบ และถ้าพบกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!