ข้าราชการ จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

ตัวแทนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน จ.ลำปาง ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำตัวแทนเหล่าบรรดาข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากทุกสังกัดหน่วยงานในจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปางในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำตัวแทนเหล่าบรรดาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกสังกัดหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกัน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ให้ ไม่รับ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน ช่วยเหลือสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน และจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไปพร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และตัวแทนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากหน่วยงานในสังกัดต่างๆ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่างๆ ตามรอยพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติ ล้วนเป็นไปเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ สร้างความเจริญรุ่งเรืองและนำความร่มเย็นมาสู่แก่เหล่าพสกนิกร ให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่ดีมีสุขภายใต้ร่มพระบารมีทั้งนี้ สำหรับการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาดังกล่าว ทางจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมจัดตั้งโต๊ะและสมุดลงนามไว้เบื้องหน้า ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารที่ทำการศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ภายในอาคารศาลากลาง และประชาชนผู้มาติดต่องาน ได้ร่วมลงนามเพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ที่มาติดต่องานราชการภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง สามารถที่จะเข้าร่วมถวายราชสักการะบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2563 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!