“โรงพยาบาลใกล้บ้าน บริการใกล้ใจ” ให้บริการแบบ New normal

“โรงพยาบาลใกล้บ้าน บริการใกล้ใจ” ให้บริการแบบ New normal บริการทางการแพทย์แบบใหม่ บริการทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์บริการวัดพระแก้วหัวข่วง เจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลลำปางสาขา ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองม่อนกระทิง และ อสม. เทศบาลนครลำปาง ออกให้บริการแบบ New normal บริการทางการแพทย์แบบใหม่ บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 ภายใต้โครงการ “โรงพยาบาลใกล้บ้าน บริการใกล้ใจ” ในรูปแบบของ “คลินิกครอบครัว” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง โดยเน้นการให้บริการผู้ป่วยเรื้อรังที่มีอาการคงที่ เพื่อให้สามารถรับยาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคความดัน เบาหวาน ไขมันสูง ที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน ในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ที่มีการนัดหมายกับหมอเป็นประจำ ได้มารับบริการใกล้บ้านแทนการไปโรงพยาบาล เพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มากในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 นำเอาเทคโนโลยีมามาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ป่วยได้พูดคุยกับหมอโดยตรงผ่านวีดีโอคอล จากนั้นพยาบาลก็จะได้จัดยาให้พร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้ยาให้ผู้ป่วย มีการนัดหมายหรือให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ถือเป็นการลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว และมี อสม. เทศบาลนครลำปาง คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวก วัดความดันของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ

สำหรับศูนย์บริการ ณ วัดพระแก้วหัวข่วง ครอบคลุมดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนพระแก้วหัวข่วง ชุมชนประตูม้า ชุมชนประตูตาล ชุมชนกำแพงเมือง ชุมชนช่างแต้ม ชุมชนแจ่งหัวริน ชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา ชุมชนท่ามะโอ และชุมชนประตูต้นผึ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!