(มีคลิป) เหมืองแม่เมาะพร้อมใจ ‘ปลูกต้นไม้ปลูกป่า’ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ จัดกิจกรรม “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่บริเวณพื้นที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โดยมี นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-2 เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรม นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดหน่วยงานเหมืองแม่เมาะ รวมจำนวนกว่า 150 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ทำการปลูกกล้าพันธุ์ไม้จำนวนกว่า 350 ต้น ลงบนพื้นที่กว่า 9 ไร่ ประกอบด้วย ต้นเสี้ยวดอกขาว และเหลืองอินเดีย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “ประชาอาสาปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานปณิธานความดีต่อเนื่อง แสดงความจงรักภักดีและแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยได้ร่วมกันรวมพลังปลูกต้นไม้ถวายเป็นราชสักการะ สนองแนวทางตามพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม

นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-2 เผยว่า กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ดำเนินงานโครงการ “ประชาอาสาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ นอกจากเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเพื่อต้องการจะรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง ช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อจะได้ช่วยลดมลภาวะและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีกับชุมชน ซึ่งในการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า ทาง กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทำการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ปลูกป่าไม้ทดแทนพื้นที่ขุดถ่านหินลิกไนต์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนการทำเหมือง หรือดีกว่าเดิม ซึ่งการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพเหมือง กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ดำเนินการมานานกว่า 30 ปี โดยทำควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการผลิตถ่านหินลิกไนต์ส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ สำหรับ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มาตั้งแต่ปี 2562 โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง ให้มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านต้น โดยสำหรับในปี 2563 กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้เพิ่มเป้าหมายในการปลูกต้นไม้เป็น 100 ล้านต้น และได้กำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในปี 2565 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!