นายอำเภอหางดง ติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก บ้านป่าเหียง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ออกไปร่วมติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และประชุมสร้างความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้าน บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 9 ตำบลหารแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!