ผวจ.แพร่ ประชุมนายอำเภอและส่วนราชการสังกัดมหาดไทยต่อด้วยประชุม ศคบ.จ.แพร่

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมไชบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ในวันเดียวกันนึ้เวลา 14.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 30/2563 และคณะกรรมการส่วนอำนวยการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 27/2563 เพื่อพิจารณาสถานการณ์และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!