ศูนย์ป่าไม้แพร่ตรวจยึดไม้สักท่อนจำนวน 55 ท่อนป่าห้วยบ้านแม่กระต๋อม ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ป่าไม้แพร่ โดย นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.15 (แม่สรอย) ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังชิ้นและ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 4 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่3 (สาขาแพร่) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.32 (พะเยา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองวังชิ้นพนักงานสอบสวน สภ.สรอย 7.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้แพร่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่กระต๋อม ม.6 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น

ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อนจำนวน 55 ท่อนปริมาตร 2.88 ลบ.ม. ค่าเสียหาย172,800 บาท เหตุเกิดที่ป่าห้วยบ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สรอย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!