(มีคลิป) กลุ่มภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ ร่วมหลายหน่วยงาน ทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำยมเพื่อเป็นสิริมงคล

เมื่อเช้าวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณท่าน้ำบ้านเชตวัน ด้านหน้าสวนรุกชาติ บ้านเชตวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ชาวบ้านกลุ่มภาคีและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นิมนต์พระจำนวน 5 รูปพร้อมทำที่สืบชะตามารวมตัวกันทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำยมตามความเชื่อในสมัยบรรพบุรุษมาว่า การสืบชะตาแม่น้ำนั้นจะทำให้มีความร่มเย็นและทำให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดไป นอกจากนั้นยังแผ่มาถึงประชาชนที่อยู่ลุ่มนำยมอีกด้วย โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่มาร่วมพิธีด้วย

นายธีรวุฒิ กล่อมแล้ว ประธานภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ เปิดเผยว่าการสืบชะตาแม่น้ำยมเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแม่น้ำและจังหวัดแพร่ที่จะมีอะไรดี ๆ เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการปรับบริเวณแหล่งน้ำยมและบ้านบอมเบย์ ก็จะมีการเริ่มแล้ว หลังเสร็จพืธีสืบชะตาแม่น้ำยมเสร็จแล้ว กลุ่มเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวจ.แพร่ที่มาร่วมพิธีได้เดินทางเข้ารับฟังการก่อสร่างถนนเลียบน้ำยม ที่หอประชุมตรีเทพ อ.เมืองแพร่ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีว่าทุกคนต้องการให้เกิดถนนเลียบลำน้ำยมขึ้น จะได้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดแพร่ในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!