(มีคลิป) โรงเรียนอนุบาล ทต.ช่อแฮ สืบสานพิธีไหว้ครู แสดงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครูอาจารย์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ โรงเรียนอนุบาล ทต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 มี น.ส.เกษร ปลาลาศ นายก ทต.ช่อแฮ เป็นประธานในการประกอบพิธี โดยมี นายศิริพงศ์ วงศ์แสน รองนายก ทต. นายบุญครอง ดอกเกี๋ยง ปลัด ทต. และพนักงาน ทต. รวมทั้งคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาล ทต.ช่อแฮ ร่วมประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

ในการจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจา หรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง อีกทั้งยังทำให้ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น อีกทั้งยังเป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ ซึ่งได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อครู อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!