(มีคลิป) วัดร่องฟอง จัดพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบวรวิชชาลัย และมอบใบจัดตั้ง ใบแต่งตั้งผู้จัดการคณะกรรมการ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ที่วัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ได้มีพิธีพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบวรวิชชาลัยและมอบใบจัดตั้งโรงเรียน, ใบแต่งตั้งผู้จัดการคณะกรรมการโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูประจำ เจ้าหน้าที่ โดยมีพระเถรานุเถระได้เมตตามาร่วมพิธี เป็นต้นว่า พระวิมลกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง พุทธอุทยอานพระธาตอืนทร์แขวน พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ พระครูวรเวทย์สังฆกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต 3 พระครูสิทธิชยาภิรัต เจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว

ทางด้านฝ่ายฆราวาส มี น.ส.อนันยา เจียมศรีพงศ์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ นำข้าราชการในสังกัด มาร่วมพิธีและเป็นผู้ดำเนินการพิธีตามขั้นตอนกำนันเกรียง น้ำหล่าย กำนันตำบลร่องฟอง นางประชิต กาทองทุ่ง นายกอบต.ร่องฟอง ดร.สมจิต ขรวงศ์ มจร.แพร่ อจ.ดิเรก คุ้มเนตร รองผอ.รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ นางเมตตา คำหงษา ผอ.รร.บ้านร่องฟอง ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน จำนวนมากที่มาร่วมงาน

เริ่มพิธีด้วยพระครูบวรธรรมกิติ์ เจ้าอาวาสวัดร่องฟองประธานในพิธีจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำบูชาพระรัตนตรัย พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่จุดเครื่องทองน้อยกการะสมเด็พระสมณจกรมพระยาวชิรญาณวโรรสและบูรพาจารย์เจ้าอาวาส

จากนั้นนางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ อ่านใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนบวรวิชชาลัยคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูประจำ และเจ้าหน้าที่ ตามลำดับ และมอบถวายตามลำดับ

พระครูบวรธรรมกิติ์ผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย มอบใบแต่งตั้งผู้อำนวยการ พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ รองผู้อำนวยการ ครูประจำ เจ้าหน้าที่ ตามลำดับ พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ กล่าวสัมโมทนียยกถา พระครูบวรธรรมกิติ์ผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย กล่าวอนุโมทนา และพิธีเปิดโรงเรียนบวรวิซซาลัยวัดร่องฟอง 181 หมู่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่จังหวัตแพร่ 54000 เสร็จแล้วผู้ที่มาร่วมงานรับประทานอาหาร จากผู้มีจิตศรัทธามาตั้งโรงทาน เป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!