อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สำรวจ-กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สมาชิก อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ทำการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุง ภายใต้โครงการ “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิกา” เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงในพื้นที่สาธารณะของชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 43 ชุมชน พร้อมแจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงตามบ้าน และขอความร่วมมือเจ้าบ้าน ดูแล สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทุก ๆ 7 วัน ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ

– เก็บบ้าน ดูแลบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก
– เก็บขยะ เศษภาชนะ/วัสดุเหลือใช้ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
– เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว/ไม้น้ำ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะขนาดใหญ่และปิดฝาไม่ได้

หากประชาชนต้องการทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุง ให้ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในพื้นที่ และขอให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคในชุมชนของท่าน หากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หรือโรคไข้ซิกา หรือโรคชิคุนกุนยา ขอให้แจ้งที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 054-237237 ต่อ 5211 เพื่อจะได้ทำการควบคุมโรคโดยทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!