อ.สูงเม่น จัดโครงการเตรียมความพร้อม กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าเนื้อหมูและไข่เป็ด/หมูฝอยใบเตย/ไข่เค็มสมุนไพร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.สูงเม่นอ.สูงเม่น จ.แพร่


โดยมีสำนักงานจัดหางาน จ.แพร่ นางละมัย จักรบุตร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐานสินค้า OTOP และการตลาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!