อำเภอเมืองตาก บรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อำเภอเมืองตาก โดยการอำนวยการของนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก ได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และมอบหมายให้ อส.อ.เมืองตากที่ 2 นำรถบรรทุกน้ำ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก ในพื้นที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จำนวน 4 เที่ยว ดังนี้
หมู่ที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง จำนวน 1 เที่ยว
หมู่ที่ 7 บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวน 3 เที่ยว

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!