นายกฯยืนยัน ความยุติธรรมต้องมีในสังคมไทย โดยต้องไม่แบ่งชนชั้น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา

วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 12.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยถึงกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนว่า รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารต้องสร้างความชัดเจน โดยไม่ก้าวล่วงการทำงานของกระบวนการยุติธรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายกรณีดังกล่าว โดย ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม นายกสภาทนายความ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้เกิดความยุติธรรมในสังคมไทย และยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปกฎหมาย พร้อมให้ความเชื่อมั่น นายกรัฐมนตรีไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรืออำนาจในการสั่งการอัยการ ศาล ตำรวจ แต่ขอยืนยันความยุติธรรม ต้องมีในสังคมไทยโดยต้องไม่แบ่งชนชั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!