อำเภอเมืองตาก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นายเดช ศิริอรรถ ไดัรับเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก มอบหมายให้นางจันทนา พงษ์เม่น ปลัดอำเภอเมืองตาก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้แก่นายเดช ศิริอรรถ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 12 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก ซึ่งมีความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ เป็นการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!