ทีโอทีตาก จับมือ กฟภ.ตาก จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเมืองตาก” รื้อถอนสายเคเบิลที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ เพ็งศิริ โทรศัพท์จังหวัดตาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก และนายสุนทร ขวัญวงษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองตาก โครงการ ข่ายสายสวยด้วยมือเรา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ลานแอร์โรบิค ริมน้ำปิง อ.เมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายมานะ ปภาวินถิรกุล ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดตาก ด้านเทคนิค กล่าวรายงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการข่ายสายสวยด้วยมือเราในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร ที่จะดำเนินการตัดถ่ายเลขหมายโทรศัพท์ชุมสาย SPC ที่เป็นข่ายสายทองแดง เปลี่ยนเป็นเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone โดยใช้ข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มาทดแทนของเดิม พร้อมทั้งทำการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานลงจากเสาไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยดำเนินการรื้อถอนสายทองแดงที่ไม่ได้ใช้งานบริเวณถนนจอมพล ตั้งแต่ศาลเจ้าจีน ถึง ซอยข้างวัดพร้าว ระยะทางรวม 1,700 เมตร มีเจ้าหน้าที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ กฟภ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!