หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ จัดระบบการจราจร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ และ นายวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ จัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งสาธารณะจังหวัด และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!