พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับแนวทางการเปิด/ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอกและบ้านหลักแต่ง

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการเปิด/ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอกและบ้านหลักแต่ง จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ โครงการพาณิชย์สัญจรชายแดนนะจังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม และ ร่วมสำรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัยเทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นบริเวณการค้าชายแดนเชิงภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์

การประชุมหารือในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญเพื่อหารือแนวทางการเปิด/ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอกและบ้านหลักแต่ง โดยมีการตั้งคณะทำงาน แบ่งออกเป็น 4 คณะ ดังนี้
1. คณะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ
– ซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศทั้ง 2 ฝ่าย
2. กระทรวงพาณิชย์
– ดูแลเรื่องการส่งออก และการค้าชายแดนโดยเฉพาะ
3. ฝ่ายความมั่นคง
– ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงฝั่งเมียนมา
4. คณะที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน
– มอบหมายให้ สภาหอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ เป็นตัวแทนไปหารือกับภาคเอกชนฝั่งเมียนมาร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!