โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ได้นำนักเรียนจำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่า บวชป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ป่าชุมชนบ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!