ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน .เปิดตัว 9 สาวงาม. ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2020 โปรโมทการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน เปิดตัวผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2020 ซึ่งในปี 2020 นี้ กองประกวด มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020 เน้นการส่งเสริมอัตลักษณ์ ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ผ้าทอ ผ้าไทย และเครื่องประดับ เพื่อเป็นเสน่ห์ สู่สายตาผู้ชม ของคนไทยทั้งประเทศ ให้มีความโด่นเด่น และสวยงามมากยิ่งขึ้น

จากการเปิดตัวในวันนี้ มีสาวงามจำนวน 9 คน มารายงานตัว ได้แก่ MGM01 กิตติยาพร ฟุ้งมี มิ้น อายุ 17 ปี สูง 169 หนัก 48 สัดส่วน 31-23-34 ภูมิลำเนา จ.สมุทรสาคร
MGM02 มิ้ว ปุณณิกานต์ พนาวัลย์คีรี อายุ 23 ปี สูง 170 หนัก 55 สัดส่วน 34-26-38 ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่
MGM03 ยุวนา คู่โชค ตุ้ม อายุ 22 ปี สูง 170 หนัก 52 สัดส่วน 34-28-36 ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
MGM04 กษิฐา ธรรมประคอง ปังปอนด์ อายุ 24 ปี สูง 167 หนัก 48 สัดส่วน 24-34-36 ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่
MGM05 นันธวรรณ สิทธิพรคำลือ ( มิสปางมะผ้า ) ดา อายุ 20 ปี สูง 160 หนัก 51 สัดส่วน 34-24-34 ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่
MGM06 กัญญารัตน์ สายสวาท ฟ้า อายุ 19 ปี สูง 168 น้ำหนัก 48 สัดส่วน 35-27-36 ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
MGM07 พรทิพา มุ่งเจริญ ทิพ อายุ 23 ปี ส่วนสูง 170 หนัก 50 สัดส่วน 33-25-35 ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
MGM08 .ณหทัย วชรโภคิน ทัย อายุ 23 ปี หนัก 170 สูง 50 สัดส่วน 33-27-35 ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
MGM09 จัญจุรา กันทะเรศ แจน อายุ 21 ปี สูง 170 หนัก 52 สัดส่วน 25-33-35 ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงราย

ภายหลังการรายงานตัว มีการกล่าวต้อนรับและซักซ้อมความเข้าใจกับสาวงามผู้เข้าประกวด ซักซ้อมบนเวที และเดินทางไปร่วมกิจกรรม เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ไปเยี่ยมชมภาพวาดเล่าเรื่องบนกำแพง ณ บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุด Check in ที่น่าสนใจ ต่อจากนั้น สาวงามเดินทางไปยังบ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ เพื่อเยี่ยมชมวัฒนธรรมไทย – จีนยูนนาน

ทั้งนี้ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า การจัดการประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2020 ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น ผ้าทอ ผ้าไทย และการแต่งกาย ของพี่น้อง กลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความสวยงาม โดดเด่น มิให้สูญหาย ไปจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!