ราคาไข่ไก่ไม่ธรรมดาปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง ผู้บริโภคยันร้านปลีกวอนช่วยเหลือ

ราคาไข่ไก่ตามคลาดทั่วไป ณ วันที่ 1 ส.ค. 2563 เบอร์ 0 ราคาแผงละ 117 บาท เบอร์1 แผง 99 บาท เบอร์ 2 แผง 93 บาท เบอร์ 3 แผง 87 บาท เบอร์ 4 แผง 81 บาท เบอร์5 แผง 75 บาท ทั้งนี้ พบว่ามีการปรับราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเกือบทุกวัน เฉลี่ยฟองละ 10 สตางค์ต่อครั้ง ซึ่งผู้ค้าปลีกกล่าวถึงราคาไข่ไก่ที่แพงขึ้นว่า สาเหตุหลัก ๆ น่าจะมาจากมาตรการปลดแม่ไก่ยืนกรง เพื่อลดจำนวนแม่ไก่ ควบคุมปริมาณไข่ไม่ให้ล้นตลาด พยุงราคาไข่ของเกษตรให้มีจุดคุ้มทุน เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อยู่ได้ แต่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยตรง สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย สินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทปรับราคาขึ้น โดยเฉพาะไข่ไก่ที่ถือว่าเป็นอาหารหลัก ทำให้การซื้อบริโภคในครัวเรือนลดลง และยังมีผลกระทบต่อร้านค้าขายปลีกที่รับไปจำหน่ายต่อต้องปรับราคาขึ้นตามต้นทุนที่รับมาทำให้ราคาสูงขึ้นไปอีก คาดการณ์กันว่าแนวโน้มที่จะปรับราคาขึ้นกว่านี้อีก ผู้บริโภค ร้านค้าปลีกต่างเดือดร้อนตามๆกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!