ปศุสัตว์ตาก​ จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่​ 31​ กรกฎาคม 2563​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก​ ได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ณ​ วัดวังหมัน​ หมู่ที่​ 4​ ตำบลวังหมัน​ อำเภอสามเงา​ จังหวัดตาก​ โดยมีนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ เป็นประธานในพิธี​ ร่วมด้วย นายอำเภอสามเงา หัวหน้าส่วนราชการ​ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน​ และเกษตรกรในพื้นที่

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ต่อยอดไปยังโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ​ โดยไถ่ชีวิตโค-กระบือ​ จำนวน​ 56 ตัว​ เป็นโค​ 54​ ตัว​ กระบือ​ 2​ ตัว​ ให้บริการแก่เกษตรกร​ ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการ​ฯ​ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร​ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยังมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์เช่น​ การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา​ การทําแก๊สชีวภาพ​ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น​ และที่สำคัญยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการสนองแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ​ ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!