สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์รอง ผอ.รร.สังกัด สพฐ. ปี 2563

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์(ภาค ค.) รองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพฐ.ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สอบผ่านภาค ก. โดยมี นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โดยประธาน ได้เน้นให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการสอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้ที่สอบผ่านภาค ก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 152 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 72 ราย รวมทั้งสิ้น 224 ราย โดยจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น