ศป.บส.ชน. พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.แม่ต๋ำเหนือ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชน, อสม.บ้านแม่ต๋ำเหนือ และ จนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดควัน ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ บ.แม่ต๋ำเหนือ ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยมีการป้องกันและกำจัดต้นเหตุของไข้เลือดออก นำทรายอะเบทใส่ในพื้นที่น้ำขัง, พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบบริเวณหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ห้วงฤดูฝน ยุงลายเริ่มวางไข่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!