(มีคลิป) ทส. จัดประชุมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการประกอบการธุรกิจไม้ของราษฎรท้องที่ จ.แพร่

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำโดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงศ์ หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายธีระ เงินวิไล ผอ.สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแพร่, นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่, นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่, หน.ฝ่ายจัดการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้แพร่และเจ้าหน้าที่ ทสจ.แพร่ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการประกอบการธุรกิจไม้ของราษฎรท้องที่จังหวัดแพร่ โดยมีนายประสงค์ ชุ่มเชย ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจไม้จังหวัดแพร่


และแกนนำผู้ประกอบการทุกตำบลในท้องที่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น สรุปผลการประชุมหารือตามข้อเรียกร้องในประเด็นต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในเบื้องต้นตัวแทนราษฎรมีความพอใจ จะได้นำข้อสรุปประเด็นจากการประชุมหารือรายงานกรมป่าไม้และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น