เกษตรเชียงใหม่ ดันกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยดอนเปา ชิงรางวัลระดับเขต

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส สุริยะสิงห์ นายอำเภอแม่วาง และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะกรรมการแปลงใหญ่ลำไยตำบลดอนเปา จำนวน 30 ราย ให้ต้อนรับคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ณตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดย นายเสน่ห์ แสงคำ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 โดยในครั้งนี้ นายบุญเรือน เต๋จา ประธานแปลง นายภัทราวุธ สายเขียว ผู้จัดการแปลงใหญ่ ได้นำเสนอผลงานเด่น กระบวนการแปลงใหญ่ทั้ง 5 ด้าน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคโลโลยีนวัตกรรม ตัดช่อ ปลูกระยะชิด จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการบริการจัดการผลุ่ม และการเชื่อมโยงการตลาดที่สามารถจัการผลผลิตทุกขนาด โดยใช้นวัตกรรมองค์ความรู้การแปรรูป เป็นทั้ง ลำไยอบแห้ง ลำไยทอด ลำไยคว้านแช่แข็ง ซอสลำไย ลำไยผง ฯลฯ จำหน่ายบนตลาด Modern Trade ออนไลน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร อาจกล่าวได้ว่าลำไยแปลงใหญ่ดอนเปาขายได้ทุกเม็ด ลดการสูญเสียตลอดกระบวนการผลิตมีรายได้อย่างยั่งยืน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!