พิษโควิดและเศรษฐกิจ ทำให้อำเภอเวียงสา ต้องงดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาประจำปี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีนายวิโรจน์ หวั่น ท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา ได้จัดการประชุมเรื่องการจัดการแข่งขันเรือประเพณีออกพรรษา
ตานก๋วยสลากวัดบุญยืนพระอารามหลวง

ด้วยทางเทศบาลตำบลเวียงสา ได้เรียนเชิญประธานเรือแข่งและตัวแทนเรือแข่งจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ด้วยมติที่ประชุมตัวแทนเรือแข่ง ให้มีการจัดแข่งขัน 0 เสียง ให้พักการแข่งขัน 1 ปี 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายวิโรจน์ หวั่น ท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา กล่าวว่า ในที่ประชุมมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) และปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ สรุปว่า ปีนี้สนามเวียงสา ไม่จัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาฯ ตามมติของชาวเรือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!