ผู้ว่าฯ ตาก เปิดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สมาคมกีฬาแห่ง จ.ตาก ประจําปี 2563

วันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 08.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก ประจําปี 2563 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับชาติ 1 ดาว โดยมี นายกนกศักดิ์ สาเขตต์ รักษาการ นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ร่วมกับสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

เพื่อให้บุคลากรทางกีฬาได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านทักษะกีฬา และเพื่อให้บุคลากรนําความรู้ไปพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ การอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จํานวน 35 คน


ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!