โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ติดตามการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1) นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ติดตามการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ สพฐ.และ สพป.เขต 1 โดยนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโรงเรียนบ้านอ้อยได้ให้ครูประจำชั้นได้บันทึกข้อบกพร่องพร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุงและจะได้ติดตามการพัฒนาของนักเรียนที่พบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!