‘จุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ’ รร.นารีรัตน์แพร่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี2563

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าน.ส.ประไพพร อุทธิยา รองศึกษาธิการจ.เชียงราย รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจ.แพร่ ได้ลงนามประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ทำงานอบรมสั่งสอนนักเรียนมาด้วยความวิริยอุตสาหะ มีความอดทน อดกั้น เสียสละ อบรมดูแลความประพฤติของศิษย์ เป็นผู้ที่มีความเอื้ออาทรฯลฯ ขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกได้แก่ นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ ครูชำนาญการพิเศษ รร.นารีรัตน์ จ.แพร่ สังกัด สพม.เขต 37 จะเป็นตัวแทนของจ.แพร่ เข้ารับการพิจารณาในระดับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!