อบต.โป่งแยง ม.เทคโนราชมงคลล้านนา ศึกษาท่องเที่ยวในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการท่องเที่ยวโป่งแยง และการพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคม ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า” ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้า (Mae Sa- Kog Ma Biosphere Research)

โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงคณะนักวิจัยเข้าร่วมงาน ร่วมกันประชุมระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ทุนทางสังคมในพื้นที่ชุมชน เมื่อวันที่ 2-3 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับนายวัน ม่วงมา นายก อบต.โป่งแยง และคณะผู้บริหาร สมากสภา ร่วมแสดงวิสัยทันศ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!