กอ.รมน.จ.แพร่ ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสัมมนาปัญหาแรงงานต่างด้าว

เมื่อวานนี้ 4 สิงหาคม.2563 พ.อ.กิตติ ด้วงแจ่ม รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท.พัฒธพล สุทธพันธ์ จนท.ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวฯ และ จ.ส.อ.ถนอม วรรณา รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวตามยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค. 63 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!