มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพายุโซนร้อนซินลากู ที่จังหวัดเชียงราย

โดยเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด มามอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนซินลากู ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดเหตุน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีมอบในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ผู้แทนมูลนิธิฯ ยังได้นำถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 100 ชุด ณ วัดสันมะเค็ด และวัดบ้านดง และยังได้มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ อีกจำนวน 10 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎร

สำหรับถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.ถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้มสำหรับผู้ประสบอุทกภัยทั่วไปในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย แต่ครอบคลุมบริเวณกว้าง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ถุงยังชีพพระราชทานจำนวนมากในคราวเดียว ภายในประกอบด้วยสิ่งของที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร อาหารกระป๋อง ยาตำราหลวง สบู่ ยาสีฟัน ไฟฉาย เป็นต้น 2. ผ้าห่ม และ 3. ถุงยังชีพพระราชทานสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย นอกจากอาหารและสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ภายในยังบรรจุสิ่งของสำหรับพระภิกษุสงฆ์ อาทิ ผ้าสบงจีวร ผ้าเช็ดตัวพระ ยาตำราหลวง มุ้ง เป็นต้น ยังความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายผู้ประสบสาธารณภัยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งล้วนแต่สำนึกในพระกรุณาธิคุณ ตลอดทั้ง ร่วมใจถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาคุณเป็นล้นพ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น