ศปม.แพร่ ติดตามโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่า หลังถูกไฟไหม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ศูนย์ป่าไม้แพร่ สจป. 3 สาขาแพร่ โดย นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับนายอรุณ คงได้ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เด่นชัย และสมาชิกเครือข่ายฯ ไฟป่า ผู้รับจ้าง ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่า หลังถูกไฟไหม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้ โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านเหมืองใหม่ หมู่ 4 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย พื้นที่ 30 ไร่ และเครือข่ายฯ บ้านปากปาน หมู่ 9 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พื้นที่ 30 ไร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!